Kognitiv terapi

Hva du tenker bestemmer i stor grad hva du føler.
Hva du føler bestemmer i stor grad hva du tenker.
Å endre tankene vil hjelpe hvis man tror at det å endre tankene kan føre til bedring.

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte deg i å mestre egne livsproblemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer. En hjelpes til å være en aktiv problemløser. Den inspirerer til utforskning av og refleksjon rundt egne holdninger og tanker, den gir håp om at endring er mulig og mot til å gjennomføre endring.

Kognitiv terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge.

Det er utviklet tilnærmingsmåter som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske lidelser; angst og fobier, depresjoner og nedstemthet, sosialfobi, spiseforstyrrelser, rus, søvnproblemer, psykose, også somatiske lidelser, for eksempel vedvarende smertetilstander, utmattelse ved kreftsykdom og kronisk tretthetssyndrom (ME).»

For ytterligere informasjon se www.kognitiv.no