Helseprofil

Vet du hva kroppen din består av?

Nå kan du få pålitelig analyse av din helsetilstand. Med det medisinske måleapparatet Tanita MC180 måles bl.a. muskelmasse i kg og segmentalt, fettmasse i kg og %, visceralt fett, BMI og vannmengde i kroppen. Resultatene kan du bruke til å skreddersy ditt trenings- og kostholdsopplegg, og se hvordan kroppen din endrer seg ved riktig trening og kosthold.

Raft helseprofil total

Ved Raft helseprofil total tilbys du medisinske tester som bl.a. blodtrykk og kolesterol, kroppssammensetning måles ved hjelp av Tanita-MC 180 skanner og den fysiske form testes. Resultater gjennomgås og sammen utarbeides en aktivitetsplan med mål og tiltak. Tiltaksplanen styres av interesser, ønsker samt anbefalingen bygget på erfaringer fra forskningsbasert litteratur på dokumenterte effekter ved slike tiltak.

Raft helseprofil

Her måles kroppssammensetningen ved hjelp av Tanita MC-180. Resultatskjema gjennomgås og du får anbefalinger for å oppnå en bedre eller mer optimal helse. 18 års aldersgrense.