Fysioterapi

Hva behandler fysioterapeuten:

 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Spenningshodepine, migrene
 • Svimmelhet/krystallsyke
 • Musearm/tennisalbue/epicondylitt
 • Muskelspenninger
 • Prolaps
 • Leddstivhet
 • Senebetennelser
 • Idrettsskader
 • Hælspore/plantarfascitt
 • Jumpers-/runners knee
 • Bekkenløsningsproblematikk
 • Beinhinnebetennelse
 • Belastningslidelser

Behandlingstilbud:

 • Bløtvevsbehandling
 • Triggerpunktbehandling og “dry needling” (nåler i triggerpunkter)
 • Mobilisering
 • Treningsveiledning og rehabilitering
 • Trykkbølgebehandling (ESWT)
 • RedCord/slyngebehandling
 • Kinesio-/sportstape
 • Ergonomisk rådgivning og arbeidsplassvurdering/rådgivning
 • Behandling i bedrifter

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient/klient situasjoner. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Raft-klinikken har tre helprivate fysioterapeuter og en fysioterapeut med driftstilskudd (spesialkompetanse innen komplett lymfødembehandling, rehabilitering og nevrologi).

 

Vil du vite mer om hva fysioterapi er kan du besøke FYSIO.NO

 

Om fysioterapeuten

Norske fysioterapeuter er høgskole/universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente. Fysioterapeuten er pliktig til å drive sin virksomhet i tråd med Helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.