Vi har dessverre redusert kapasitet Lab. grunnet sykdom hos personalet

Kun akutte prøver tas her:
CRP, HbA1c, Glucose, iNR og Hb.

For blodprøver (sendeprøver) vennligst kontakt SUS:
Åpningstider 09.00-14.30
Ta med skjema fra legen din

For bestilling av timer og resepter oppfordrer vi deg til å bruke:
Besoklegen.no

God sommer!