Reduserte mageproblemer med lavFODMAP

Om lag 20% av norges befolkning er i perioder plaget av mageproblemer uten at man finner en mekanisk, inflammatorisk eller biokjemisk forklaring på problemet. Ved langvarige og hyppige plager, og etter å ha utelukket blant annet matvareintoleranser og andre tarmsykdommer, får man gjerne eksklusjonsdiagnosen IBS (irritabel tarm syndrom). For mange opptrer symptomene i perioder og kjennetegnes ved vekslende avføringsplager, luftplager, ufullstendig tømming, magesmerter og ubehag. For noen er problemene så store at det går utover hverdagen. Man passer på å alltid være i nærheten av et toalett, har lite energi, og merker at tilstanden går utover psyken og humøret. Årsaken til IBS er ikke fullstendig klarlagt, men symptomene kommer i hovedsak av en forstyrrelse av tarmens evne til å bryte ned noen typer karbohydrater.

Hva er FODMAP?

FODMAP (Fermenterbare Oligosakkarider, Disakkarider, Monosakkarider og/And Polyoler) er betegnelsen på en rekke kortkjedede karbohydrater som er vanskelig fordøyelige, og finnes naturlig eller som tilsetning i mat. Felles for disse karbohydratene er at de passerer tynntarmen ufordøyd, og blir mat for bakterier i tykktarmen. Bakteriene danner mye gass ved nedbrytning av karbohydratene, samtidig som det tiltrekkes en del væske. Til sammen kan dette gi luftplager, diarè, ubehag og magesmerter.

Lav FODMAP-dietten

Lav FODMAP-dietten går ut på å kutte eller redusere matvarer med høyt innhold av FODMAPs. Sammen med en ernæringsfysiolog kan en gå igjennom det en spiser til vanlig for å identifisere matvarer som kan skape irritasjon. Neste steg vil være å eliminere mat med høyt innhold av FODMAPs i minimum 4-6 uker, til symptomene har gitt seg. Deretter er det viktig å reintrodusere en og en matvare eller matvaregruppe for å se om man tåler den, slik at ikke kostholdet blir unødvendig restriktivt. Mengden av en matvare man tåler kan også være av betydning, mange tåler litt av enkelte matvarer, men får problemer når total mengde FODMAPs blir for stor.

Utfordringer

Listen over matvarer med FODMAPs kan virke omfattende, og mange vil behøve å utelukke store deler av matvarene man spiser til daglig. Listen inneholder en rekke sunne matvarer som noen typer korn, nøtter og frø, frukt og grønnsaker og melkeprodukter, og det kan være utfordrende å endre kostholdet i tillegg til å innfri anbefalingene for næringsstoffer. Et lavFODMAP-kosthold kan ved første øyekast stride mot tradisjonelle kostråd, men det er fullt mulig å ha et fullverdig og sunt kosthold med denne dietten, og det finnes gode kokebøker og nettsider hvor man kan hente inspirasjon.

Det er ofte vanskelig å måle effekten av dietter og kostendringer, men lavFODMAP-dietten er etter hvert godt dokumentert som virkningsfull for å redusere plagene ved IBS. Det er ikke holdepunkter for at man blir frisk av å unngå FODMAPs, men svært mange opplever en betydelig lindring av symptomer.

Kontakt lege hvis du opplever gjentakende mageproblemer. Ernæringsfysiologen kan hjelpe deg hvis du har IBS og vil teste lavFODMAP-dietten og samtidig opprettholde et fullverdig kosthold.

Gunnhild Rykkje, ernæringsfysiolog.