Raft Medisinsk

Fokus på kvalitet og samhandling

Raft er en organisasjon som jobber tverrfaglig og tverrsektorielt.  Vi har et stort kompetansenettverk, og vi samhandler med en rekke aktører i Rogaland samt landet for øvrig.